polityka prywatności

Drogi Kliencie,

od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR)".

Dlatego też chcemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało od 25 maja 2018 roku. Poniżej przesyłamy Ci kilka ważnych informacji i prosimy abyś się z nimi zapoznał.

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych będzie spółka Euro Trade Technology Sp. z o. o.. z siedzibą w Pile przy ul. Siemiradzkiego 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000164052,posiadająca NIP 7642399823, REGON 572107999, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.

W przypadku, gdybyś chciał się z nami skontaktować, a w szczególności w temacie związanym z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy Cię o kontakt pod adresem email: bok@ettsales.pl lub pod nr tel.: 67 213 71 83.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówień wynikających zarówno z umów sprzedaży i zakupu, jaki i z ofert zakupowych, umów dostaw towarów i usług oraz w związku z realizacją celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, a w szczególności takich jak:

  • przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji zamówień, w tym informowanie Cię o statusie realizacji zamówienia
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu rozpatrywania reklamacji
  • przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji obowiązku zgłaszania działań niepożądanych
  • przetwarzanie Twoich danych w celu wykonania badań satysfakcji
  • przetwarzanie Twoich danych w celu wewnętrznych analiz sprzedażowych
  • przetwarzanie Twoich danych w celu obsługi należności
  • przetwarzanie Twoich danych w celu informowania Cię o ofertach handlowych czyli: promocjach , ofertach, cennikach
  • przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych czyli informowania Cię o naszych produktach, nowościach, konferencjach, które organizujemy

Czy możemy przekazywać i komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Tak, Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie np. agencjom marketingowym, audytorom, podwykonawcom naszych usług, w szczególności firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom rozwiązań informatycznych, firmom windykacyjnym w celu ochrony własnych interesów oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do Twoich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom, firmom windykacyjnym – tylko w przypadku, gdy wystąpią one z żądaniem o Twoje dane na podstawie stosownych podstaw prawa.

Jakie są Twoje prawa względem danych?

Będziesz mieć prawo żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do ich przenoszenia w przypadkach określonych w przepisach RODO. Będziesz mógł również wnieść sprzeciw względem przetwarzania danych a także cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługiwać Ci będzie także prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.Zespół Euro Trade Technology Sp. z o. o.

Kontakt

EURO TRADE
TECHNOLOGY Sp. z o.o.


Piła 64-920,
ul. Jana Styki 8
tel +48 67 213 71 83
fax +48 67 215 11 79
kom. +48 606 317 869

ett@ettsales.pl

Copyright © 2007 Euro Trade Technology sp. z o.o. - All Rights Reserved